Kadetkinje

Tehničari:

Tijana Tvrdišić (Galeb Poliklinika Hipokrat)

Marija Šušić (Tent, Srbija)

Sara Globarević (Morača)

Srednji blokeri:

Petra Kostić (Galeb Poliklinika Hipokrat)

Lana Savović (Morača)

Tamara Vukoslavčević (Luka Bar)

Marija Bojić (Nikšić)

Primači servisa i korektori:

Nevena Vukčević (Galeb Poliklinika Hipokrat)

Marija Tuševljak (Galeb Poliklinika Hipokrat)

Ema Uskoković (Blok Aut,Srbija)

Andrea Knežević (Luka Bar)

Simona Petranović (Galeb Poliklinika Hipokrat)

Anastasija Krgović (Gimazijalac)

Majda Čakar (Rudar)

Liberi:

Sara Kovač (Morača)

Lana Labović (Galeb Poliklinika Hipokrat)

SELEKTOR: Nikola Masoničić

POMOĆNI TRENER: Marko Blagojević, Tomo Pekić, Dražen Bulatović