Upravni odbor OSCG

Izvještaj o radu OSCG 2015

IZVJEŠTAJ O RADU OSCG 2016

Upravni odbor OSCG

Cvetko Pajković – predsjednik

Nenad Vujanovic

Nenad Vujanović

dragan drobnjak

Dragan Drobnjak

Nikola Vujačić

Darko Prebiračević

Zoran Kalezić

Mladen Brnović

Nemanja Zenović

Miloš Ćulafić – aktivni sportista