Disciplinski sudija OSCG

mr Matija Vučićević, advokat

Studije Pravnog fakulteta završio je u Podgorici. Osnovne studije je završio sa prosječnom ocjenom 9,68, specijalističke studije sa prosječnom ocjenom 10.Magistarske studije je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija, bio je korisnik “Stipendije za najbolje studente“ Ministarstva prosvjete, dobitnik je studentske nagrade Glavnog grada Podgorica “19. decembar“, kao i stipendije “Atlas fondacije“.

Pripravnički rad je obavljao u advokatskim kancelarijama Zdravko Begović, Ana Đukanović & Marko Hajduković. Nakon obavljenog pripravničkog rada, položio je pravosudni, advokatski ispit i upisao se u Advokatsku komoru Crne Gore, kao advokat.Od 2014.godine, angažovan je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Mediteran“, kao asistent u nastavi na predmetima: Ustavno pravo, Ljudska prava, Ustavno-procesno pravo, Ustavno sudstvo. Član je Udruženja pravnika Crne Gore i autor nekoliko naučnih radova objavljenih u domaćim naučnim časopisima.

KONTAKT PODACI

Radno vrijeme: ponedeljak-petak 09-15h

Adresa: 19. Decembar br.5 (južna tribina Gradskog stadiona), 81000 Podgorica

Žiro račun: 510-210322-59 (CKB banka),

PIB: 02197693

KONTAKT TELEFON I MAIL

Telefon: (382) 20 / 665 – 115

E-mail: [email protected]

Copyright © 2018 Odbojkaški savez Crne Gore.