konkursOSCGSeniori

Odbojkaški savez Crne Gore raspisao konkurs za izbor selektora muške seniorske reprezentacije

Odbojkaški savez Crne Gore raspisuje 

K O N K U R S

za izbor selektora muške seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore

Zainteresovani kandidati treba da pošalju aplikaciju na crnogorskom ili engleskom jeziku, koja mora sadržati:

  • CV (Curriculum Vitae) kandidata
  • Motivaciono pismo
  • Procjena potencijala reprezentacije – sadašnje i buduće,
  • Saglasnost za obradu njihovih ličnih podataka u procesu prijave.

Aplikacije je potrebno poslati na email: [email protected], najkasnije do 01.decembra 2021.godine.

Volleyball Federation of Montenegro is announcing 

V A C A N C Y

for the role of Montenegro Men’s National Volleyball Team Head Coach.

Candidates interested in the role should send applications in Montenegrin or English, including their:

  • CV (Curriculum Vitae),
  • Motivational letter,
  • Assessment of the national team’s potential – both present and future,
  • Consent for processing of their personal data in the application process.

Applications must be sent on e-mail address: [email protected], no later than 1st December 2021.

Povezani članci

Herbal oils for erectile dysfunction|gnc energy pills|green ape cbd gummies review
Back to top button